Velkommen til Sunne kommuners nettverkssamling 2018

Scandic Meyergården, Fridtjof Nansens gate 24-28, Mo i Rana 18. - 19. april 2018

Hvor står vi i det lokale og regionale folkehelsearbeidet? Hvordan er politikerrollen i framtidas kommune? Hvordan bruke plan- og styringssystemet som verktøy for å skape lokalsamfunn som er gode å leve i? Velkommen til Sunne kommuners årlige nettverkskonferanse! Temaet på årets samling er "Folkehelse i alt vi gjør? Politikk og planlegging for bedre helse og trivsel". Fagkonferansen er åpen for alle interesserte. Temagruppesamling og generalforsamling er forbeholdt nettverkets medlemmer. Se program nederst på siden. Påmeldingsfrist er 4. april. Dette er også fristen for å melde seg av konferansen.

Meld deg på Se foreløpig program

Program

Dag 1

Onsdag 18. april

Kl Info
17.30 – 19.00

Temagruppesamling 

Videreutvikling av Sunne kommuners temagrupper som nettverkets faglige drivkraft. 

20.00

Nettverksmiddag

I et nettverk er de sosiale møteplassene vel så viktige som de faglige. Vi møtes til en hyggelig nettverksmiddag på Scandic Meyergården. 

Dag 2 - Folkehelse i alt vi gjør? Politikk og planlegging for helse og trivsel

Torsdag 19. april

Kl Info
08.30

Morgenkaffe, mingling og registrering

09.00

Velkommen til Rana! 

Ordfører i Rana kommune, Geir Waage

Styreleder i Sunne kommuner, Ildri Eidem Løvaas

09.15

Bjarne Håkon Hansen: Velferdsstat under press – Folkehelse som løsning 

Tilbakeblikk fra en av folkehelselovens fedre

Bjarne Håkon Hanssen, partner og seniorrådgiver Kruse Larsen. Tidligere statsråd for tre forskjellige departementer, herunder Helse- og omsorgsdepartementet i 2008-2009.

10.00 - 10.15

PAUSE

10.15

2018: Hvor står vi i folkehelsearbeidet?  

Kommuner og fylkeskommuner spiller en avgjørende rolle i det helsefremmende arbeidet. Hvordan står det til og hva kan vi bli bedre på?

Hege Hofstad, statsviter og forsker, NIBR - Norsk Institutt for By- og Regionsforskning

10.45

Fra service til samskaping: Ny styringslogikk i kommunene

Hva betyr det egentlig å utvikle et samfunn? Hva er god samfunnsplanlegging? Hvem skal gjøre det, og for hvem?

  • Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator, Asker kommune 
  • Robert Svarva, ordfører, Levanger kommune

Refleksjonsverksted:

Hva er konsekvensene av samskaping som styringslogikk – for politikere og ansatte?  

12.00 - 12.45

Lunsj

12.45

PARALLELLE SESJONER: POLITIKK OG PLANLEGGING FOR LOKALSAMFUNN SOM ER GODE Å LEVE I

A) WORKSHOP: Fotavtrykk for folkehelse
For administrativt ansatte

Hvordan sette tydeligere ”fotavtrykk” for folkehelse i plan- og styringssystem?  Idé-, utvekslings- og utviklingsverksted for administrativt ansatte. 

B) GENERALFORSAMLING OG POLITIKK 
For politiske kontakter i Sunne kommuner

  • Innledning: WHOs nye strategi for bærekraftige byer og bygder
    v/ styreleder Ildri Eidem Løvaas
  • Generalforsamling
14.30

Avreise

Vi avslutter i tide til at man rekker alle flyavganger torsdag ettermiddag.